Presentació del Festival GREC 2012

El dia 31 de maig 2012, es va fer la presentació del Festival Grec i la foto amb tots els participants.
CONTRAPUNCTUS està treballant al Graner en la nova peça que presentarà per aquesta edició del GREC de Barcelona a la Sala Pina Bausch del Mercat de les Flors els dies 11, 12 i 13 de Juliol.
Fotografia: Laia Duran, Emmauel Gázquez, Nora Sitges-Sardà i Claudi Bombardó.
FULL EVENING és una coproducció amb el Grec 2012 Festival de Barcelona (Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona)